7
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 7

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث هماهنگی تجزيه و تحليل در etap پرداخته شده است.این قسمت  بخش هفتم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش هفتم – هماهنگی تجزيه و تحليل

logo-2
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 6

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث پخش اتصال کوتاه در Etap پرداخته شده است.این قسمت  بخش ششم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش ششم-1  – اتصال کوتاه(استاندارد ANSI) بخش ششم-2  -اتصال کوتاه(استاندارد IEC)

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 5

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث پخش جریان بار نامتعادل ETAP پرداخته شده است.این قسمت  بخش پنجم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش پنجم – جریان بار نامتعادل

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 4

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث n, پرداخته شده است.این قسمت  بخش چهارم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش چهارم – ترانسفورماتور MVA کالیبراسیون

12
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)-بخش 3

در ادامه با ما براي آموزش کامل نرم افزار ETAP همراه باشيد. که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث تجزیه و تحلیل پخش بار پرداخته شده است.این قسمت  بخش سوم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های 1 و 2 به پست های قبلی مراجعه کنید.با ما براي آموزش کامل نرم افزار ETAP همراه باشيد. بخش […]

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (آموزش نرم افزار etap+pdf)-بخش 1و 2

شرکت OTI در اصل تولید کننده نرم افزار ETAP میباشد.در اینجا شروع به آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)میکنیم.فایل های موجود در سایت در واقع توسط متخصصین شرکت OTI ایجاد شده است.سعي داريم که به صورت PDF (آموزش نرم افزار etap+pdf) در راستاي فراگيري ETAP کمک کنيم. بخش […]

logo-2
بیشتر بخوانید

آموزش ETAP

آموزش ETAP یکی از مهمترین و بهترین روش های اموزش،آموزش به شیوه تصویری میباشد.از این بر آن شدیم تا پیکیجی اماده کنیم تا این نقص را بر طرف کنیم. برای شروع و راهنمایی آموزش کلیک کنید برای آموزش تصویری بوسیله فیلم کلیک کنید.