Untitled
بیشتر بخوانید

فیلم مشاوره تخصصی دوره طراحی پلنت های صنعتی (ETAP) – آموزش تخصصي ETAP

با توجه به پیچیدگی های طراحی یك پلنت صنعتی ، نه مطالعات دستی و نه آشنایی صرف با نرم افزارهای طراحی، هیچ یك به تنهایی كافی نیست. بلكه تركیب توامان آموزه های طراحی و قابلیت های نرم افزاری می تواند راهگشا باشد. در این دوره، شما با معیارها، اصول و روش های طراحی، همراه با […]

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP-خازن گذاری بهینه در ETAP – بخش 17

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به خازن گذاری بهینه در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش هفدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش هفدهم – خازن گذاری بهینه – کلیک کنید  

1
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP-جریان برق بهینه در ETAP – بخش 16

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به جریان برق بهینه در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش شانزدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش شانزدهم – جریان برق بهینه – کلیک کنید

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP- کابل کشی- بخش 15

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به کابل کشی در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش پانزدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش پانزدهم – کابل کشی – کلیک کنید

1
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP- رک های زیرزمینی – بخش 14

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث رک های زیرزمینی در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش چهاردهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش چهاردهم – رک های زیرزمینی – کلیک کنید

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP- آنالیز هارمونیک – بخش 13

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث انالیز هارمونیک در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش سیزدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش سیزدهم – آنالیز هارمونیک – کلیک کنید

1
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP- طراحی مدل های دینامیک(UDM) – بخش 12

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث طراحی مدل های دینامیک(UDM) پرداخته شده است.این قسمت بخش دوازدهم آموزش ETAP میباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش دوازدهم – طراحی مدل های دینامیک

Untitled
بیشتر بخوانید

آموزش کشیدن تک خطی (مدار قدرت) در ETAP

در این فیلم با نحوه کشیدن تک خطی در ETAP آشنا می شوید. نرم افزار ETAP یکی از پر کاربردترین نرم افزار ها در زمینه شبیه سازی می باشد که امروزه در صنعت برق بالاخص بخش پلنت های صنعتی کاربردهای فراوانی دارد. جهت اطلاعات و آموزش بیشتر می توانید به سایت ETAP.ir و یا سایت […]