123
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP — راه اندازی موتور — بخش 9

نرم افادر ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث راه اندازی موتور در ETAP پرداخته شده است.این قسمت بخش نهم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش نهم   – راه اندازی موتور

8
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP — هماهنگی تجهیزات حفاظتی– بخش 8

در ادامه آموزش نرم افزارETAP که توسط شرکت OTIاماده شده است به بحث هماهنگی تجهیزات حفاظتی پرداخته شده است.این قسمت  بخش هشتم آموزش ETAPمیباشد.برای دریافت بخش های قبلی به پست های دیگر مراجعه کنید. بخش هشتم   – هماهنگی تجهیزات حفاظت

etaplogo
بیشتر بخوانید

آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (آموزش نرم افزار etap+pdf)-بخش 1و 2

شرکت OTI در اصل تولید کننده نرم افزار ETAP میباشد.در اینجا شروع به آموزش های نرم افزار ETAP ارائه شده توسط شرکت OTI (شرکت سازنده ETAP)میکنیم.فایل های موجود در سایت در واقع توسط متخصصین شرکت OTI ایجاد شده است.سعي داريم که به صورت PDF (آموزش نرم افزار etap+pdf) در راستاي فراگيري ETAP کمک کنيم. بخش […]