فیلم آموزشی مقدمه ای بر Coordination در نرم افزار ETAP

در این فیلم با نحوه انجام Coordination در نرم افزار ETAP آشنا شده و با جزئیات تکنیکی محیط STAR آشنا می شوید. جهت اطلاعات و آموزش بیشتر می توانید به سایت ETAP.ir و یا سایت MeM.ir مراجعه نمایید.