مدارک آموزشی

در این بخش سعی خواهد شد آموزش های مورد نیاز ETAP به صورت فایل های PDF در اختیار شما قرار بگیرد.این آموزش ها به دو زبان فارسی و انگلیسی بوده و به صورت موضوعی خواهد بود.
تلاش خواهد شد این موضوعات به سوالات رایج شما در زمینه مطالعات مختلف سیستم های قدرت ب ااستفاده از نرم افزار مانند بخش بار،اتصال کوتاه ، ARC Flash ، آنالیز راه اندازی موتور ها … پاسخگو باشد.